போளுர் தொகுதி – அன்னதானம் வழங்குதல்

44

போளுர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு காவடி திருவிழா மற்றும் அன்னதானம் வழங்குதல் திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம்  வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக நடைபெற்றது