பென்னாகரம் தொகுதி பனை விதை நடுதல்

49

நிகழ்வு: பனை விதை நடுதல்
இடம்: அரங்காபுரம்
தேதி: 12-08-2021

*முன்னெடுத்தவர்*
சரவணன்

*களப்பணியாளர்கள்*
செ.அஜித் குமார்
கோ.அன்பரசன்
மற்றும் அரங்காபுரம் ஊர் பொதுமக்கள்

அரங்காபுரம் பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதி தர்மபுரி
தொடர்பு எண் 8124540995