பாலக்கோடு தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

28

பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் 08-08-2021 அன்று நடைபெற்றது.