பல்லாவரம் தொகுதி பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களின் 119 பிறந்த நாள் விழா.

28

*பல்லாவரம் தொகுதி மற்றும் அனகை நகரம்* சார்பாக இன்று *பெருந்தலைவர் காமராசர்* அவர்களின் *119* வது பிறந்தநாள் விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.