பல்லாவரம் தொகுதி ‘கடல் தீபன்’ அவர்களின் மலர்வணக்க நிகழ்வு

4

பல்லாவரம் தொகுதி  மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் *கடல் தீபன்* அவர்களின் மலர்வணக்க  நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட பல்லாவரம் தொகுதி உறவுகள் அனைவருக்கும் நன்றி.

மு.கணேஷ் – செய்தி தொடர்பாளார் (பல்லாவரம் தொகுதி)
9884427849.
நன்றி, நாம் தமிழர்.