நாகர்கோவில் – மருத்துவ முகாம் – கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

493

நாகர்கோவில் மாநகர வடக்கு, 13-வது வட்டத்திற்குட்பட்ட புதுக்குடியிருப்பு பகுதியில்  01.08.2021, அன்று  இலவச ஆயுர்வேத மருத்துவ முகாம் மற்றும் கபசுர

குடிநீர் வழங்குதல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.