நாகர்கோவில் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

38

நாகர்கோவில் தொகுதிக்கான மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் 15.08.2021, அன்று  தொகுதி அலுவலகத்தில் வைத்து நடைபெற்றது.