திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கல்வி கண் திறந்த காமராசருக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

13

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செயலாளர் அண்ணன் அருண் தலைமையில் கல்வி கண் திறந்த காமராஜர்க்கு புகழ் வணக்கம் செய்யப்பட்டது