திருக்கோவிலூர் தொகுதி புலி கொடி ஏற்றுதல் நிகழ்வு மற்றும் மரக்கன்று வழங்குதல்

11

திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி  25/7/2021 ஆம் தேதி திருக்கோவிலூர் சட்டமன்ற தொகுதி *திருக்கோவிலூர் கிழக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வட மலையனூர் கிளையில் மிக சிறப்பான முறையில் புலிக் கொடியை ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.