குடியாத்தம் தொகுதி புலிகொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

15

| புலி கொடிக்கம்பம் ஏற்றும் நிகழ்வு |

29.08.21
குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி,
பேர்ணம்பட்டு நடுவன் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பரவக்கல் ஊராட்சியில் , கொடிகம்பம் நடும் ,மற்றும் புலிகொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது

இப்படிக்கு
குடியாத்தம் தொகுதி
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை
பிரியன்
8825533452