கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி மரக்கன்று நடுதல்

14

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி மருங்கூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட 8/7/2021 மருங்கூர் அமராவதிவிளை பகுதிகளில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.