கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி பனைவிதை நடுதல்

6

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி அகஸ்தீஸ்வரம் பேரூர் சார்பாக 24/4/2021 நாடான் குளம் பகுதியில் பனைவிதை நடவு செய்யப்பட்டது