ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

37

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சார்பாக  கலந்தாய்வு நடைபெற்றது. இதில் உறவுகள் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை முன்வைத்தனர்.  (8072143649)