அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி –  மதுரை ஆதீனம் அருணகிரிநாதர் மலர்வணக்க நிகழ்வு

32

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்குப் பகுதி பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் மற்றும் 79 , 80 , 81, 82 வட்டப் பொறுப்பாளர்களுடன் கலந்தாய்வும் நடைபெற்றது. அத்துடன் மறைந்த மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் கடல் தீபன் அவர்களுக்கும், மதுரை ஆதீனம் அருணகிரிநாதர் அவர்களுக்கும் சுடர்வணக்கம் மற்றும் மலர்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.