அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

16

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தெற்குப் பகுதி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.