அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 93ஆவது வட்டத்தில் புலிக்கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.

19

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 93ஆவது வட்டத்தில் முகப்பேர் தர்மா பேன்சி எதிரில் உள்ள நம்மாழ்வார் கொடிக்கம்பம் புதுப்பிக்கப்பட்டு புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது, நிகழ்வில் நமது உறவுகள், வட்ட பொறுப்பாளர்கள், பகுதி பொறுப்பாளர்கள், தொகுதி பொறுப்பாளர்கள், மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் உட்பட 60வதுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று நிகழ்வினை சிறப்பித்தனர்.