விருகம்பாக்கம் தொகுதி ஐயா.இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம்.

24

விருகம்பாக்கம் தொகுதி சார்பில் சமூகநீதிப்போராளி அய்யா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செய்யப்பட்டது. நிகழ்வில் கலந்து மலர்வணக்கம் செய்வித்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்