விருகம்பாக்கம் தொகுதி எழுத்தறிவித்த இறைவன் ஐயா காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

19

விருகம்பாக்கம் தொகுதி தொகுதியின் சார்பில் சாலிக்கிராமம் ஆற்காடு சாலையிலுள்ள பெருந்தமிழர் ஐயா காமராசர் அவர்களின் திருவுருவச்சிலைக்கு மலர்மாலை அணிவித்து , புகழ்வணக்கம் செய்விக்கப்பட்டது. நிகழ்வில் கலந்து புகழ்வணக்கம் செய்த உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்..

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்.