வாணியம்பாடி தொகுதி புல்லூர் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை

10

15/06/2021

வாணியம்பாடி தொகுதி
புல்லூர் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை நிகழ்வு

கலந்து கொண்டவர்கள்

புல்லூர் ராஜேஷ்
புல்லூர் சௌந்தர்
புல்லூர் இரவி

இவண்
இ.சுரேஷ் ஆண்டனி
தொகுதி துணை செயலாளர்
9042146018