பெரியகுளம் தொகுதி நகர கலந்தாய்வு கூட்டம்

49

பெரியகுளம் நகர கலந்தாய்வு கூட்டம் பெரியகுளத்தில் 20.06.2021 அன்று நடைபெற்றது.
இதில் புதிய பொறுப்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.