பூந்தமல்லி தொகுதி சாலையில் தேங்கி உள்ள கழிவு நீரை வெளியேற்றும் நிகழ்வு

43

பூந்தமல்லி தொகுதி விளாப்பாக்கம் கிராமத்தில் சாலையில் உள்ள கழிவு நீரை அப்பகுதி நாம் நமிழர் உறவுகள் அப்புறப்படுத்தினர்.