நாகர்கோவில் மாநகர தெற்கு -கலந்தாய்வு கூட்டம்

20

நாகர்கோவில் மாநகர தெற்குமறவன்குடியிருப்பு கிளைக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் 19.07.2021, அன்று  மாலை நடைபெற்றது.