நாகர்கோவில் தொகுதி – மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்வு 

53

நாகர்கோவில் மாநகர கிழக்கு, 48- வது வட்டத்திற்குட்பட்ட வேதநகர் பகுதியில் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது