நன்னிலம் தொகுதி – கிளை கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு கூட்டம்

64
நன்னிலம் சட்ட மன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வலங்கை ஒன்றியம், குவலைவெளி கிராமத்தில் புதிய உறவுகளை இணைத்து கிளை கட்டமைப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது