நன்னிலம் சட்ட மன்ற தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

17

நன்னிலம் சட்ட மன்ற தொகுதி, வலங்கை ஒன்றியம், பூந்தோட்டம் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது