சிவகாசி தொகுதியில் மரம் நடும் நிகழ்வு

8

சிவகாசி தொகுதியில் மரம் நடும் நிகழ்வு ஜூலை 27, 2021 சிவகாசி நகரம் சார்பாக டான்பாமா திருமண மண்டபம் அருகில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் சிவகாசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.
+91 9159139098