குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி புதிய உறுப்பினர்கள் அறிமுக விழா

53

27.06.2021 அன்று
குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி ,
பேர்ணாம்பட் நடுவன் ஒன்றியம்,
பரவக்கல் ஊராட்சி, பனந்தோப்பு
கிராமத்தில், புதிதாக உறவுகள்
இணைந்தனர், இணைந்த உறவுகளுக்கு உறுப்பினர் அட்டை கொடுத்து,
வரவேற்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது

இவன்
குடியாத்தம் தொகுதி
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை
இணை செயலாளர்
பிரியன்
8825533452