கிணத்துகடவு தொகுதி பொதுமக்களுக்கு அரிசி வழங்குதல்

35

கிணத்துகடவு தொகுதி, எட்டிமடை சாவடி பகுதிகளில் உதவி கோரிய மக்களுக்கு 20 குடும்பங்களுக்கு அரிசி வழங்கப்பட்டது.

வரதராஜ்
ராதிணவேல்
அன்பு
தினேஷ்
ஆறுமுகம்
அரவிந்த்..

அன்பு
+919159951848