காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

9

15/07/2021 அன்று காலை 11 மணி அளவில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி மேதகு பிரபாகரன் செயலகத்தில் காமராசர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.