கருநாடக மாநிலம் – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

120

கருநாடக நாம் தமிழர் கட்சியின், மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.