கன்னியாகுமாரி தொகுதி பெருந்தலைவர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

6

ஏழைப்பாங்காளர் கர்ம வீரர் காமராஜருக்கு அழகப்பபுரம் பேரூராட்சி சார்பாக புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது