கன்னியாகுமாரி தொகுதி பெருந்தலைவர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

14

ஏழைப்பாங்காளர் கர்ம வீரர் காமராஜருக்கு அழகப்பபுரம் பேரூராட்சி சார்பாக புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

 

முந்தைய செய்திஈரோடு மாவட்டம் பெருந்தலைவருக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகன்னியாகுமரி தொகுதி பெருந்தலைவர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு