இரட்டைமலை சீனிவாசன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு – கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி

57
கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 7.07.2021 அன்று  தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.