ஆவடி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

40

ஆவடி தெற்கு நகர நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கலந்தாய்வு கூட்டம் 04-07-2021 அன்று நடைபெற்றது.