ஆவடி தொகுதி -ஐயா கு .காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

53

ஆவடி சட்டமன்ற தொகுதி  சார்பில்  15-07-2021 அன்று ஐயா கு .காமராசர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஐயாவுக்கு மாலை அணிவித்து புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.