அம்பத்தூர் தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

4

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 89ஆவது வட்டத்தில் கிருஷ்ணா நகர் வினைதீர்த்த விநாயகர் கோவில் அருகில் (பாரத் எரிபொருள் விற்பனை நிலையம் எதிரில்) அமைந்திருந்த கொடிக் கம்பம் புதுப்பிக்கப்பட்டு புலிக்கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.