அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

25

அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி 93ஆவது வட்டத்தில் கங்கை அம்மன் நகர் பிரதான சாலையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.