அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கருப்பு சூலை நாள் நினைவேந்தல் முன்னெடுக்கப்பட்டது

6

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் கட்சி அலுவலகத்தில் கருப்பு சூலை நாள் நினைவேந்தல் நடைபெற்றது, 60 உறவுகள் நிகழ்வில் பங்கேற்று மலர்வணக்கம் செலுத்தினர்.