விருகம்பாக்கம் தொகுதி மதிய உணவு வழங்கல் களப்பணி

12

விருகம்பாக்கம் தொகுதி 127 வது வட்டத்தின் சார்பில் கோயம்பேடு பகுதியில்
ஆதரவற்ற 50 நபர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது. களப்பணி செய்த வட்ட உறவுகளை வாழ்த்துவதில் மகிழுகிறோம்.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்