வாணியம்பாடி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

6

வாணியம்பாடி தொகுதி
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
09-06-2021

வளையாம்பட்டு ஊராட்சி மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.