வாணியம்பாடி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

7

வாணியம்பாடி தொகுதி
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்
10-06-2021

வாணியம்பாடி நகரம் பெருமாள்பேட்டை மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.