பெரம்பூர் தொகுதி – கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

25

பெரம்பூர் தொகுதி 35வது வட்டம் கண்ணபிரான் கோயில் தெரு எருக்கஞ்சேரி அருகில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை 20/06/ 2021 அன்று காலை 8:00 மணிக்கு
கபசுரக் குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.