பூந்தமல்லி தொகுதி- கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

43

பூந்தமல்லி தொகுதி சென்னீர்குப்பம் குமரன் நகரில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதிருப்பூர் வடக்கு தொகுதி – சாலையோர மக்களுக்கு உணவு வழங்குதல்.
அடுத்த செய்திசேலம் தெற்கு தொகுதி- கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு