பத்மநாதபுரம் தொகுதி தூய்மை செய்யும் பணி

7

பத்மநாபபுரம் தொகுதி திற்பரப்பு பேரூராட்சி சிறகுளம் தூய்மை செய்யும் பணியில் 1 வது நாள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட நாம் தமிழர் உறவுகள்