பத்மநாதபுரம் தொகுதி குளத்தை தூர்வாரும் பணி

21

பத்மநாபபுரம் தொகுதி திக்கணங்கோடு & திருவிதாங்கோடு மாம்பள்ளி குளம் தூர் வாரி தூய்மை செய்து குளத்தை மீட்கும் பணியில் 2 வது நாளாக நாம் தமிழர் உறவுகள்