நத்தம் தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

21

05/06/21 #நத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி நத்தம் #வடக்கு ஒன்றியம் #குடகிபட்டி ஊராட்சி #பழனிப்பட்டி கிராமத்தில் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது..