சோளிங்கர் தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

13
சோளிங்கர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக சோளிங்கர் வடக்கு ஒன்றியத்தில்  05/06/2021 கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது