செஞ்சி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

13

செஞ்சி தொகுதி தெற்கு ஒன்றியம் காட்டுசித்தாமூர் கிராம பொது மக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக கபசுரக் குடிநீர் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் வழங்கப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு;
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.