செஞ்சி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்

20

செஞ்சி தெற்கு ஒன்றியம் மழவந்தாங்கல் ஊராட்சி பொதுமக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக கபசுரக் குடிநீர் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் வழங்கப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு;
தே அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.