சிவகாசி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

3

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று ஜுன் 7, 2021 திங்கட்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது.

நிகழ்வு நடைபெற்ற இடங்கள் மற்றும் முன்னேற்பாடு
1. பாண்டியன் தெரு 2 ஆவது தெரு மற்றும் 4 ஆவது தெரு (திருத்தங்கல் நகரம்) – இளைஞர் பாசறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக
+91 9159139098