சிவகாசி தொகுதியில் கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு

7

கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் நிகழ்வு ஜுன் 12, 2021 சனிக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதியில் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் நடைபெற்றது.

நிகழ்வு நடைபெற்ற இடங்கள் மற்றும் முன்னேற்பாடு
1. அண்ணா காலனி (சிவகாசி) – சிவகாசி நகரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக
2. போஸ் காலனி (நாரணாபுரம் பஞ்சாயத்து) – மகளிர் பாசறை சார்பாக
3. பாலாஜி நகர் (சித்துராஜபுரம் பஞ்சாயத்து) – சிவகாசி தெற்கு ஒன்றியம் சார்பாக
+91 9159139098